Keksinnön suojaus

Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Patenttiasiamiesyhdistyksen kanssa keskustellaan mahdollisten keksintöjen suojaustoimista.

Mikäli työssä havaitaan mahdollisesti suojattavissa oleva kohde, kilpailun järjestäjät pyytävät siitä alustavan arvion. Oikeudet ja vastuu mahdollisen keksinnön suojaamisesta ja hyödyntämisestä kuuluvat kuitenkin työn tekijälle.

IPR-oikeuksien suojaustoimet (eli patentti tai hyödyllisyysmalli) on tarkoitettu mahdollisesti taloudellista hyötyä sisältävien kohteiden suojaukseen. Esimerkiksi patentti tarkoittaa yksinoikeutta käyttää keksintöä, ja sillä tarkoitetaan ammattimaista hyödyntämistä, kuten tuotteen valmistusta, myyntiä, käyttöä ja maahantuontia. Katso lisää PRH:n sivuilta (linkki: https://www.prh.fi)

Kilpailun järjestäjät ja töiden arvioitsijat sitoutuvat pitämään salassa mahdollisesti suojattavissa oleviin kohteisiin liittyvän tiedon.