JÄRJESTÄJÄT JA YHTEYSTIEDOT

Yhteyshenkilöt

Opinkirjo: Jasmin Välimäki, jasmin.valimaki (at) opinkirjo.fi, puh/tel: 050 432 2058

Tekniikan Akateemiset TEK: Anna Korkeakangas, anna.korkeakangas (at) tek.fi, puh/tel: 050 402 1852

Järjestäjät

Opinkirjon tehtävänä on toimia lasten ja nuorten osallisuus-, tiede-, yrittäjyys-, kulttuuri-, kerho- ja harrastustoiminnan palvelujärjestönä. Yhdistyksellä on ollut monipuolista tiedekasvatustoimintaa reilun 35 toimintavuoden aikana. Lapsille ja nuorille on järjestetty tiedekilpailuja, tiedeleirejä, tuotettu tiedekerhomateriaalia ja järjestetty muita tapahtumia.

Yhdistyksen tiedekasvatustoiminta on tavoitteellista ja tärkeimpinä voidaan mainita lasten ja nuorten monipuolisen tiedeharrastuneisuuden edistäminen, toiminta- ja opetusmenetelmien kehittäminen, lahjakkaiden ja erityskiinnostuneiden nuorten pitkäjänteinen tukeminen, opettajien täydennyskouluttaminen ja yhteistyö. Opinkirjo on ollut arvostettu yhteistyökumppani paikallisissa ja valtakunnallisissa hankkeissa. Vuoteen 2013 saakka yhdistys tunnettiin Kerhokeskuksen nimellä.

Tekniikan Akateemiset TEK on diplomi-insinöörien ja vastaavan yliopistokoulutuksen saaneiden etu- ja palvelujärjestö, edistää tekniikkaa ihmisen, elinympäristön ja yhteiskunnan parhaaksi. TEK on noin 73 000 jäsenellään maamme suurin diplomi-insinöörien ja arkkitehtien järjestö sekä yksi AKAVAn suurimmista jäsenjärjestöistä. Liiton piiriin kuuluu lisäksi merkittävä määrä fyysikkoja, matemaatikkoja ja muita yliopistotutkinnon suorittaneita.

Tiede- ja teknologiakasvatuksen tukijana ja toteuttajana TEKillä on pitkät perinteet. Vuodesta 1992 TEK on ollut mukana TuKoKen järjestäjänä ja Young Scientists -kilpailun kansallisena edustajana. TEK on järjestänyt EU:n Young Scientists –kilpailua vuosina 1996 ja 2011. Kilpailujen lisäksi TEK on ollut mukana valtakunnallisten tiedeleirien järjestämisessä sekä vaikuttanut lasten ja nuorten tiedeharrastuneisuuden kehittämiseen.  TEK tukee monipuolisesti myös alan opiskelijoita ja teekkaritoimintaa.