TuKoKe 2015: PALKINNOT

Nuoret tiede- ja teknologiahuiput palkittiin TuKoKe 2015 -finaalissa

Vuoden 2015 TuKoKe-kilpailuun saapui 80 työtä, joita oli tekemässä reilut 200 lasta ja nuorta. Kilpailun neuvottelukunta päätti puheenjohtajansa, Aalto-yliopiston professori Kalevi Ekmanin, johdolla kutsua finaaliin yhteensä 31 työtä.

Palkintojenjakotilaisuudessa 27.3. Kumpulan tiedekampuksella jaettiin yhteensä 15 000 euroa stipendeinä. Lisäksi neljä työtä palkittiin edustusmatkalla kansainvälisiin kilpailuihin. Erikoispalkinnoilla palkittiin 20 työtä. Myös kuusi ohjaajaa palkittiin finaalissa.

TAUSTA

Tutki-Kokeile-Kehitä (TuKoKe) on kannustanut ja tukenut lapsia ja nuoria tutkimaan ja kehittämään ja 35 vuoden ajan. Vuodesta 1979 järjestettävä kilpailu on Suomen pitkäaikaisin lapsille ja nuorille suunnattu tiede- ja teknologiakilpailu. Kilpailu on avoin kaikille alle 21-vuotaille lapsille ja nuorille, jotka kilpailevat kolmessa sarjassa: alku- ja esiopetuksen, peruskoululaisten ja lukiolaisten sarjoissa. Tieteenaloja ei ole rajattu ja osallistua voi tutkimuksella, projektilla tai keksinnöllä. Kilpailun tavoitteena on kannustaa ja innostaa lapsia ja nuoria tiede- ja teknologiaharrastukseen.

Kilpailu päättyy vuosittain helmikuun alussa. Kaikille kilpailuun lähetetyille töille annetaan asiantuntijalausunto. Asiantuntijalausuntojen perusteella arvovaltainen kilpailun neuvottelukunta valitsee työt kilpailun finaaliin. Finaalissa tuomaristot haastattelevat kaikki työt ja päättävät töiden sijoitukset.

Tutki-Kokeile-Kehitä –kilpailun järjestelyistä vastaavat Kehittämiskeskus Opinkirjo ja Tekniikan Akateemiset TEK. Lopputapahtuma ja töiden arviointi järjestetään yhteistyössä LUMA-keskus Suomen, Helsingin yliopiston, Tekniikan museon ja lukuisten muiden yhteistyötahojen kanssa.

Lisätietoa kilpailusta:

www.tukoke.fi/info
www.facebook.com/tutkikokeilekehita

TEK-verkkolehden artikkeli palkituista töistä

Luova-verkkolehdessä juttu palkinnonjaosta ja finaalitunnelmista.

Kuvia TuKoKe2015 -tapahtumasta Flikrissä.

eLuova -nuorten tiedeverkkolehdessä TuKoKe-kilpailun tunnelmia ja palkittujen haastatteluja

 

Sarja I, esi- ja alkuopetus

TuKoKe2015 -kilpailun Napero-sarjassa palkitaan 350 eurolla seuraavat työt. Lisäksi töille jaettiin erikoispalkintoja.
 
Erikoispalkinto: BMOL (työ kannustaa luonnon tutkimiseen ja ulkona havainnoimiseen)
Pallokivi ja muita kivitutkimuksia
Tekijät innostuivat aiheesta löydettyään mielenkiintoisia kiviä. Työ tutkimuskysymyksiä ovat mm. ”Kelluuko kivi?”, ”Miten kivestä tuli pallo?”,  ”Miksi kivessä on raitoja?” ja ”Miten kivi syntyy?”. Työssä on monipuolisesti tutustuttu kiviin ja niiden ominaisuuksiin tutkimalla ja kokeilemalla.
Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Hurmaava, lapsilähtöinen ja laaja-alainen työ, jossa näkyy innostuneisuus. Työstä välittyy kaikkien lasten osallisuus. Työtä on tehty pitkäjänteisesti ja monipuolisesti - toteutuksessa ei ole jätetty kiveäkään kääntämättä.
 
Erikoispalkinto: Suomen Luokanopettajat (työssä ilmenee tutkimuksen into)
Miten koira koulutetaan?
Työssä analysoidaan perusteellisesti koirien koulutusta. Siinä esitellään koulutus naksuttimen avulla, jossa olennaisena on namipalan antaminen oikeaan kohtaan ja todetaan, että koira oppii ehdollistamalla. Tekijät kertovat myös monipuolisesti agilityn harrastamisesta.
Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Työn esityksen parhaita puolia oli hieno ja havainnollistava posteri. Tekijät osoittivat tietävänsä monipuolisia koiran koulutusmenetelmiä.
 
Erikoispalkinnot: Heureka (työssä näkyy tutkimisen riemu ja pitkäjänteisyys) ja TEK (innostunein tutkija)
Mikä on tietokonepeli?
Tekijä valitsi kyseisen aiheen, koska hän on kiinnostunut peleistä ja hänellä on paljon pelejä. Työssä on esitelty mikä tietokonepeli on ja millaisia pelejä on olemassa. Siinä on myös tutustuttu tietokonepelien historiaan ja verrattu niitä videopeleihin.
Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Työstä ja esityksestä välittyy tekijän oma harrastuneisuus ja innostuneisuus. Aihe on tekijälle kiinnostava ja erityisesti tietokonepelien historiasta on opittu uutta.
 
Erikoispalkinto: Tekniikan museo (työ ilmentää keksimistä ja kekseliäisyyttä) ja TEK (paras posteri ja ständi sarjassa I)
Mennään metsään
Tekijöillä oli tehtävänä tutkia metsää. Ryhmissä tutkittiin eläimiä, puita ja pienempiä kasveja. Tutkimuskysymykset nousivat omista mielenkiinnon kohteista ja vastauksia niihin haettiin muun muassa metsäretkeltä. Saadut kokemukset ja tieto koottiin yhteisesti digikirjaksi.
Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Työn vahvuuksia oli monipuolinen esitys, hieno posteri ja havaintovälineistö. Esittelijöistä välittyi innostuneisuus.  Kaikkia oppilaita osallistava hieno kokonaisuus.
 

Sarja II, perusopetuksen luokat 3.-9.

1.sija ja erikoispalkinnot: Opinkirjo (yhteisöllisyys ja tekemisen into) ja TEK (paras posteri ja ständi sarjassa II)
Toimiiko kierrätysmateriaali eristeenä
Työn aiheena oli talojen lämpöeristys ja kierrätysmateriaalin hyödyntäminen siinä. Tavoitteena oli vertailla erilaisia kierrätysmateriaaleja eristeenä ja mahdollisesti löytää uusia eristysmahdollisuuksia. Työssä tutkittiin myös eristeiden paloturvallisuutta. Mittaustulosten mukaan ja paloturvallisuuden näkökulmasta höyhenet olisivat paras vaihtoehto eristeeksi.
Tuomariston mielestä palkittu tutkimus on kiinnostava ja monipuolinen. Työ esitettiin innostuneesti ja esitelmään oli panostettu. Työssä on uusia näkökulmia - on yhdistetty fysiikan teoriaa ja teknologiaa ikätasolleen sopivalla tavalla.
 
2.sija
Päiväkoti-ikäisten lyhytkestoinen muisti
Työn tavoitteena on selvittää 4-6-vuotiaiden kuulo- ja näkömuistin toimintaa ja niiden eroja. Työssä saatujen tulosten mukaan, lapset muistivat paremmin näkemällä kuivia kuin kuulemalla sanoja. Tuloksissa pohditaan myös eroja tyttöjen ja poikien muistin välillä. Tutkimuksessa tehtyjen havaintojen mukaan tyttöjen keskittyminen ja muistaminen oli poikia heikompi.
Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Työssä on kypsä lähestyminen mielenkiintoiseen ja vaikeaan aiheeseen. Hyvä ja monipuolinen tutkimusasetelma, joka vaatii tutkijalta ahkeruutta ja pitkäjänteisyyttä.
 
3.sija (jaettu) ja erikoispalkinto: Tekniikan museo (työ ilmentää keksimistä ja kekseliäisyyttä)
Tulikoe
Työssä oli tavoitteena tutustua erilaisiin sytykkeisiin tulentekovälineinä sekä tulen aikaansaamiseen hätätapauksissa. Työhön oli valittu muutamia sytykevaihtoehtoja ja valmistettu niitä. Muun muassa tervas ylsi tulosten mukaan yhdeksi parhaaksi sytykkeeksi. Hätätapauksia varten on pohdittu myös tulentekoa ilman tulitikkuja ja kokeiltu esimerkiksi suurennuslasin ja pariston tehokkuutta.
Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Työstä välittyy oma kiinnostus ja työ on toteutettu perusteellisesti. Työn esitys oli selkeä ja havaintomateriaalia oli käytetty monipuolisesti. Tutkimuksen aikana toteutettu tuotekehitystä itsenäisesti ja ulkopuolisten lähteiden avulla.
 
3.sija (jaettu) ja erikoispalkinto: Aalto-yliopisto, Design Factory (työssä on valmistettu toimiva prototyyppi)
Helposti puettavat jääkiekkovarusteet
Työssä kokeiltiin varusteiden ompelua sekä kerraston päälle että alle. Tarkoituksena oli kehittää nopeampi tapa pukea jääkiekkovarusteita peliä varten. Kokeilujen perusteella parempi vaihtoehto oli varusteiden ompelu kerraston päälle, jolloin varusteet jäivät näkyviin ja niitä oli mahdollista myös kiristää.
Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Tekijä on Itsevarma esiintyjä, joka tuntee innovaationsa. Työssä esitetään käyttökelpoinen ratkaisu omakohtaiseen ongelmaan.
 
EUCYS-edustaja World Expon teemasarjassa
Hammastahnojen vaikutus kahvivärjäymiin
Työssä testattiin kahvivärjäymien palautumista erilaisilla hammastahnoilla. Testissä oli mukana kymmenen erilaista tahnaa ja parhaat niistä valkaisivat kahvilla värjätyt kananmunakuoret lähes kokonaan. Työssä tehtyjen havaintojen mukaan valkaisuun tarkoitettujen tahnojen tehossa oli suuriakin eroja. Parhaaksi markkinoitu tahna ei siis välttämättä ole tehokkain.
Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Työssä oli omaperäinen toteutus ja tutkimuksellinen ote aiheeseen. Työn pohdintaosuudessa korostui kriittinen virhelähteiden tarkastelu. Työstä välittyi luovuus ja muuttujia oli huomioitu hyvin. Suullinen esitys oli kiitettävä. Tutkimus osoitti, että kiinnostavia aiheita voi tutkia yksinkertaisella koeasetelmalla ja välineillä.

Tunnustuspalkinnot

Miten revontulet syntyvät?
Työssä esitellään revontulten synty ja ilmeneminen. Tekijät pohtivat muun muassa seuraavia kysymyksiä: ”miten revontulet syntyvät?” ”Minkä vuoksi niiden pääväri on yleensä vihreä?” ja ”Miksi ne näkyvät kirkkaimmin vain pohjois- ja etelänavoilla?” Vastauksia kysymyksiin ja ilmiön taustaa on analysoitu perusteellisesti. Työssä kerrotaan myös revontuliin liittyvistä myyteistä ja pohditaan niiden todenmukaisuutta.

Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Työstä välittyi perusteellinen perehtyminen tieteelliseen ilmiöön. Työn esittely oli elävä ja posteri toteutettu upeasti. Erityisen kiinnostava oli ilmiöön liittyvä myyttien osuus.
 
Miten nauru syntyy?
Työssä paneudutaan naurun syntyyn teorian ja kokeellisen tutkimuksen avulla. Tekijät ovat selvittäneet, että nauraminen on refleksi ja esitellään myös muutama naurun tuntomerkki. Kokeellisessa osassa tekijät teettivät koulunsa oppilaille kyselyn siitä mitkä asiat naurattavat. Johtopäätöksenä tekijät toteavat, että nauramisen syntytapoja on monia.
Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Työstä välittyi hyvä ryhmätyö. Tutkimus oli kiinnostava ja hauska ja sen paras puoli oli työn aikana toteutettu haastattelu ja sen tulokset.
 
Miksi koirat ovat niin tärkeitä?
Työssä pohditaan miksi koirat ovat niin tärkeitä. Tekijät pohtivat syitä miksi ihmiset pitävät koirista sen perusteella, mitä he löysivät internetistä. Työssä on myös haastateltu koulun muita oppilaita. Haastattelun perusteella koirien tärkeyden syyksi on mainittu muun muassa, että koirat ovat ”söpöjä”, ”arvokkaita”, ”ihania” ja voi ”leikkiä”. Yhteenvedossa tekijät toteavat, että koirat ovat tärkeitä, koska ”niillä on monta käyttötapaa ja niiden kanssa on mukava harrastaa”.
Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Työstä välittyy innostus itselleen tärkeään aiheeseen. Aihetta oli tutkittu monipuolisesti, muun muassa myös haastattelun avulla ja posteri oli kuvitettu hienosti.
 
Wlan-reitittimen vaikutus eri kasvilajien kasvuun
Tutkimuksen ongelmana oli selvittää wlan-reitittimestä lähtevän sähkömagneettisen säteilyn vaikutusta eri kasvilajien kasvuun. Kokeessa oli mukana kolme eri kasvilajia kasvatettuna kahdessa eri ruukussa, joista toinen ruukku sijoitettiin wlan-reitittimen läheisyyteen. Työssä tehtyjen havaintojen mukaan, kasvien kasvun edetessä, säteilyssä kasvanet kasvit alkoivat kuolla. Tekijän johtopäätös on, että sähkömagneettisella säteilyllä on haittaavaa vaikutusta kasvien kasvuun.
Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Työn mielenkiintoinen näkökulma oli, että haluttiin toistaa netistä löytynyt tutkimus. Aihe koettiin tärkeäksi ja tekijä osoitti tuntevansa sisällön hyvin. Työn esitys oli selkeä ja tekijä nosti esille hyviä parannusehdotuksia jatkoa ajatelleen.
 
Kanin liikutusväline
Työssä haluttiin kehittä laite, jolla kanit saisivat liikuntaa myös silloin, kun niitä ei voi ulkoiluttaa. Suunnittelutyön tuloksena syntyi laite, joka aktivoi kania. Pyöreässä, sähköllä liikkuvassa laitteessa on myös huomioitu kanin turvallisuus. jatkotutkimuksena tekijät pohtivat laitteen kehittämistä myös muille kodin lemmikeille.
Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Hieno havainnollistava esitys ja innostuneet tekijät. Toiselta alalta löytyvää ratkaisua oli sovellettu hienosti omaan ongelmaan.
 
26-numeroinen arpakuutio
Tekijöillä oli ongelmana, että peleihin tarvitaan monta arpakuutiota. He päättivät rakentaa 26-numeroisen arpakuution. Työssä on perusteellisesti kerrottu, mikä arpakuutio on ja millainen on hyvä noppa. Kokeellisessa osuudessa tekijät valmistivat puusta nopan, jota testasivat ja työstivät. Kokeilujen perusteella tekijät saivat selville, että kaikilla sivuilla ei ole yhtä suuret todennäköisyydet ilmentyä heitoissa.
Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Työssä oli löydetty ratkaisu oikeaan ongelmaan. Pitkäjänteistä työtä ja käsillä tekemistä!
 
Sipsien suolapitoisuuden määritys
Työssä tutkittiin sipsien suolapitoisuutta ja sitä verrattiin pakkauksessa annettuihin pitoisuuksiin. Työmenetelmänä käytettiin hopeanitraattititrausta ja tutkittavana oli sekä erilaisia sipsejä että sulatikkuja. Sipsien kohdalla tulokset osoittivat hieman korkeampaa suolapitoisuutta, kuin pakkausmerkintä. Suolatikuissa taas mittaustulokset jäivät alle pakkauksessa ilmoitetun arvon.
Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Selkeä tutkimus ja raportointi, josta välittyi tutkimisen riemu.

Sarja III, lukiolaiset ja muut toisen asteen opiskelijat

1.sija, Suomen edustaja EUn Contest for Young Scientist -kilpailussa ja erikoispalkinto: TEK (käytännöllisin idea)
Veripalvelun verenkeräyksen optimointityökalu
Työ on toteutettu yhteistyössä Veripalvelun kanssa ja sen tavoitteena on luoda malli, jonka avulla voidaan optimoida verenkeräyksestä syntyviä kustannuksia. Syntynyt malli tarjoaa maan laajuisen verenkeräyssuunnitelman, jonka avulla verta voidaan kerätä kustannustehokkaasti.
Tuomaristo nosti esille työn loistavana ja viimeisteltynä. Yhteistyössä syntynyt työ on tehty todelliseen tarpeeseen, sillä on monia sovellettavuusmahdollisuuksia niin kotimaassa, kuin kansainvälisestikin. Nuori tekijä on tehnyt enemmän, kuin lukiolaiselta voidaan odottaa.
 
2.sija
Day Length and Temperature Variations on a Circumbinary Planet
Työssä tutkimuskysymyksenä oli miten päivän pituus ja lämpötila vaihtelee eksoplaneetta Kepler-16b:llä. Kyseinen planeetta kiertää kahta tähteä, joten tutkimuksessa pohdittiin, miten tämä vaikuttaa päivän pituuteen ja lämpötilaan. Mallinnuksessa hyödynnettiin GeoGebra-ohjelmaa. Tulokset ovat kiinnostavia maankaltaisen planeetan etsimisen kannalta.
Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Hyvä tutkimus ajankohtaisesta aiheesta, jota säesti laadukas posteriesitys. Työstä välittyi luovuus ja motivaatio ja ennen kaikkea omakohtainen kiinnostus aihetta kohtaan.
 
3.sija (jaettu) ja erikoispalkinto: Tekniikan museo (työ ilmentää keksimistä ja kekseliäisyyttä)
Rautateiden matkustajaliikenteen kilpailun avaamisen mahdolliset lopputulemat Suomessa
Työssä pohditaan rautatieliikenteen avaamista kilpailulle Suomessa. Tulevaisuuden mallin rakentamisessa on hyödynnetty rautatieteollisuuden nykyhetkeä, teoreettisia malleja markkinoiden rakenteesta sekä mahdollisten kilpailijoiden edustajien haastatteluja. Työn tulosten mukaan kilpailun vapauttaminen saa aikaan muutoksen markkinoilla ja tuloksena on joko VR:n luonnollinen monopoli tai kilpailullinen oligopoli.
Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Työssä oli tehty hyvää taustatyötä ja hyödynnetty tietoa taloudellisen mallin soveltamisessa. Aihe yhteiskunnallisesti tärkeä ja kiinnostava.
 
3.sija (jaettu) ja erikoispalkinto: TEK (paras posteri ja ständi sarjassa III)
Elektrodien välisen etäisyyden vaikutus ionituulen tuottamaan ilmavirtaan
Työn aiheena oli elektrodien välisen etäisyyden vaikutus ionituulen tuottamaan tuulen nopeuteen ja ilmavirtaan. Työssä pohdittiin ionituulen mahdollista käyttöä elektronisten laitteiden jäähdyttämisessä. Kokeellisen tutkimuksen tulosten perusteella, voidaan sanoa, että ionituuleen perustuvat jäähdytysjärjestelmät voisivat kilpailla perinteisten jäähdyttimien kanssa pienen mittakaavan laitteissa.
Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Työstä välittyi syvällinen perehtyneisyys aiheeseen ja tutkimuksen tekemiseen. Tutkimuskysymys ja koeasetelma olivat selkeitä ja kokeellisuus luovaa. Pohdinta monipuolista
 
Suomen edustaja Intel ISEF-kilpailussa ja erikoispalkinto: TEK (tieteellisin menetelmä)
Remodeled Eco-friendly incubator (salmonid) -Saves nature and work
Työssä tutkittiin erilaisten materiaalinen hajoamista luonnonvedessä tarkoituksena kehittää biohajoava mätirasia. Neljä kuukautta kestäneessä tutkimuksessa löytyi melko hyvin tarkoitukseen sopivia materiaaleja ja seuraavassa vaiheessa uudenlaisen mätirasian toimivuutta tulisi testata mädillä.
Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Työn esittelystä välittyi aito innostus. Pitkäjänteisessä tutkimuksessa kohteena aito ja selkeä ongelma, jota lähdetty ratkomaan monipuolisesti.
 
Suomen edustaja Intel ISEF-kilpailussa
EppaBasic - Ohjelmointikieli opetuskäyttöön
Työssä on kehitetty erityisesti opetuskäyttöön suunnattu ohjelmointikieli EppaBasic, joka on helppo ottaa käyttöön ja yksinkertainen oppia. Työssä esitellään kieli ja sen tavoitteet sekä toiminta. Ohjelmointikieli on suunniteltu erityisesti vastaamaan uutta perusopetuksen opetussuunnitelmaa ohjelmoinnin osalta.
Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Työssä oli kehitettiin tuote, joka on tarpeellinen ja ajankohtainen. Testattu tuote on helposti käyttöönotettavissa. Tekijöistä välittyi innostus aiheeseen, yhteistyö ja vuorovaikutus nousivat esille vahvuuksina.

Tunnustuspalkinnot

The Analysis of Domineering Games Using Combinatorial Game Theory
Tutkimus käsittelee kombinatorisen peliteorian soveltuvuutta erilaisten pelien, kuten esimerkiksi shakin analyysiin. Teoriassa pelin kulkua analysoidaan matemaattisia malleja hyödyntäen. Kokeilun perusteella yksinkertaisen pelin voittaja voidaan ennustaa hyvin mallin avulla.
Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Työn tutkimusasetelma originelli. Välittyi oma kiinnostus työn taustalla. Laadukas raportti.
 
What are the characteristics and efficiencies of a solar cell sensitized by the dye of blackcurrants, beetroot and a mixture of both?
Työn tutkittiin kasvipigmenttien antosyaanin ja betalanin toimivuutta väriherkistetyssä aurinkokennossa. Uutena näkökulmana haluttiin testata pigmenttien sekoituksen tehokkuutta. Koetulosten perusteella hyötysuhteet puhtaissa pigmenteissä olivat paremmat, kuin sekoituksessa.
Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Ajankohtainen ja kiinnostava tutkimus. Hyvä havaintomateriaali ja innostunut tutkija. Pohdintaosuudessa analysoitu laajasti kehitysmahdollisuuksia.
 
Nuorten älypuhelinten käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät
Työssä tutkitaan miten nuorten puhelimen käyttöaika jakaantuu eri sovellusten ja käyttötapojen välillä. Aineisto koottiin Aptrax-nimisen sovelluksen ja haastattelujen avulla. Tulosten mukaan nuoret käyttävät puhelinta keskimäärin 3,7 tuntia päivässä ja eniten aikaa käytettiin sovelluksiin, joilla pidettiin yhteyttä toisiin ihmisiin.
Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Tutkimus oli kiinnostava käytetyn aikaisemman vertailuaineiston ansioista. Oli tuotettu uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää tulevissa tutkimuksissa. Selkeä ja johdonmukainen tutkimus.
 
Saksalaisen Ju-jutsun opettaminen kahdella tavalla
Työssä selvitettiin kahden eri opetustavan – hajottaminen ja kaikki kerralla - toimivuutta saksalaisen Ju-jutsun opetuksessa. Tavoitteena oli tutkia molempien tapojen hyviä ja huonoja puolia ja sitä, voidaanko nimetä toinen tapa paremmaksi. Tulosten mukaan kumpikaan tutkimuksen opetustavoista ei ollut yksiselitteisesti paras vaan toimivuus riippui ryhmän kokemuksista ja tekniikan vaativuudesta.
Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Työstä välittyi innostuneisuus ja oma harrastuneisuus. Tutkimuksen tulokset suoraan hyödynnettävissä omassa toiminnassa jatkossa.
 
Nälkäkuoleman partaalla
Työn tavoitteena oli simuloida tietokoneavusteisen mallin avulla Suomen suuria nälkävuosia (1866–1868) kahdessa kylässä. Työssä keskityttiin väkimäärän muutosten, ruuan määrän ja tuotannon, sairastuneisuuden, kuolleisuuden sekä syntyvyyden tarkasteluun. Tekijät loivat mallin, jonka tarkoitus oli olla mahdollisimman yksinkertainen ja kuvata vain edellä mainittuja asioita. Työssä saadut tulokset vastasivat historiallisia tietoja ja vertailemalla parametreja sekä saatuja tuloksia todellisuuteen, tekijät pystyivät analysoimaan eri tekijöiden vaikutusta nälänhätään.
Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Ansiokasta mallin yhdistämistä erilaiseen ilmiöön. Aihe monipuolinen ja siinä oli osattu käyttää hyvin aiempaa tutkimustyötä hyödyksi.
 
Assessing fitness
Työn tutkittiin nuorten kuntotason vaikutusta maksimaaliseen uloshengitysvoimaan. Tutkimus on tärkeä muun muassa hengityksen toimintahäiriöiden seurannan ja lääkityksen kannalta.
Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Työstä välittyi tutkijan tieteellisen ajattelun kehitysprosessi. Koeasetelma selkeä ja kokeessa noudatettu tarkkuutta.
 
Finnish people’s fears of the adverse effects associated with vaccines
Työssä käsitellään rokotusten haittavaikutuksia ja sitä, millaisia mielipiteitä suomalaisilla on rokotuksista ja niiden haittavaikutuksista. Työssä keskitytään siihen, onko mielipiteillä rokotteiden haittavaikutuksista tieteellisiä perusteita. Tutkimuksessa analysoitiin nettikeskustelupalstoilla käytyjä keskusteluja. Tulosten mukaan lähes kaikki väittämät rokotuksia vastaan ovat ilman tieteellisiä perusteluja.
Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Mielenkiintoinen tutkimuskysymys ja ajankohtainen sekä yhteiskunnallisesti tärkeä. Työstä välittyi innostuneisuus ja vahva pohdinta, jossa oli esitetty myös hyviä jatkotutkimusideoita.
 
Simulaatiomalli saalistavasta lepakosta
Tekijät ovat rakentaneet ohjelman, joka simuloi saalistavan lepakon saalistamiskäyttäytymistä. Aikaisempiin malleihin verrattuna, ohjelmaan on otettu mukaan uutena parametrina doppler-ilmiöön perustuva nopeustieto. Mallia voi hyödyntää ympäristön suunnittelussa, jossa halutaan huomioida myös lepakkojen elinympäristön säilyminen.
Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Työstä välittyi hieno mallinnustyö. Työ esitettiin hyvin ja sujuvasti. Pohdintaosuudessa tuotiin esille myös kytkös robottiteknologiaan.
 

Kannustuspalkinto

Vanhemmat alaikäisten alkoholin välittäjinä
Työn tavoitteena oli selvittää, kuinka yleistä on, että alaikäiset saavat alkoholijuomia vanhemmiltaan sekä millaisia vaikutuksia vanhemmilta saadulla alkoholilla on nuorten alkoholinkäyttöön. Lomakekyselyn tulosten mukaan nuoret saavat vanhemmilta alkoholia, mutta suurin osa totesi, ettei se vaikuta heidän alkoholikäyttöön ja pitivät vanhempien alkoholin välittämistä lapsilleen negatiivisena asiana.

(Työ ei osallistunut tuomariston haastattelukierrokseen.)

 

Ohjaajapalkinnot

Systems Oy:n lahjakortti: Eeva-Maiju Aulin ja Katariina Yliheikkilä
Vaisalan stipendit: Merikki Lappi ja Esa Lappi
EUCYS -opintomatka: Eeva-Maija Aulin
ISEF -opintomatka: Kirsi Idänpirtti