RAPORTTI - Isot ryhmätyöt ja projektit

Yhden tai useamman luokan tai vaikka koko koulun projektin raportointi saattaa olla haastavampaa, kuin yksilö- tai parityössä, koska eri osapuolien (yksilöiden, luokkien, ohjaajien, yhteistyökumppaneiden) osuutta ei välttämättä pystytä tuomaan esille selkeästi. Siitä syystä kirjallinen raportti ei ole aina paras ratkaisu esittää tehdyn työn sisältö. Projektista kertova video, diaesitys tai www-sovellus voi olla kuvaavampi tapa esittää projekti. Kuitenkin myös poikkeavaa raportointitapaa käytettäessä, olisi hyvä laatia kokoava kirjallinen raportti, jossa on seuraavia osia (perinteiset raportointiohjeet osiossa Keksinnöt ja suunnittelutyöt):

Kansilehti

Raportin kansilehdelle kirjoitetaan työn otsikko, työn tekijät, työn tekemisen paikka (yleensä koulu), ohjaaja (jos työllä on ollut yksi aikuinen ohjaaja tai se voi olla henkilö joka vastaa raportoinnista).

Tiivistelmä

Projektista kirjoitetaan maksimissaan 300 sanan pituinen tiivistelmä. Tiivistelmän täytyy olla niin tarkka ja mielenkiintoinen, että lukija innostuu lukeman koko raportin ja halua saada lisätietoja aiheestasi.

Alkusanat/Johdanto

Johdannossa kerrotaan yleisluontoisesti, mistä projektista on kyse ja mitä ongelmia sillä haluttiin ratkaista (projektin tavoitteet) ja miksi ongelma oli tekijöille tärkeä. Samalla kuvataan onko projekti kertaluontoinen tai jatkuva ja onko se mahdollisesti osa jotain isompaa esimerkiksi maailmanlaajuista tempausta.

Resurssit ja toteutus

Resurssiosiossa kerrotaan ketkä kaikki projektiin ovat osallistuneet, mitä materiaaleja, tarvikkeita ja välineitä on ollut käytössä ja kuinka paljon aikaa projektiin käytettiin. Miten projekti käytännössä toteutettiin, mitkä olivat osallistujien roolit?

Tulokset ja johtopäätökset

Mitä tuloksia saatiin?  Muuttuivatko alkuperäiset suunnitelmat työn aikana? Miten projektille asetetut tavoitteet saavutettiin? Mitä projektin aikana opittiin? Kuinka projekti onnistui? Odottamaton tai odotusten vastainen tulos ei välttämättä tarkoita epäonnistumista. Erityisesti tällaisissa tapauksissa projektin huolellinen analysointi on tärkeää.

Lähdeluettelo

Lisätään tarvittaessa, mikäli raportin laatimiseen tai projektin toteutuksessa on käytetty kirjoja, artikkeleita tai muita tietolähteitä.

Liitteet

Liitteiksi voit laittaa kuvia, kaavioita, teknisiä piirustuksia, ohjelmalistauksia, käytettyjä kyselylomakemalleja tai muuta projektissa käytettyä ja tuotettua aineistoa.