EUCYS- ja ISEF-edustajien valinta

TuKoKesta kansainvälisiin kilpailuihin valittavien töiden on täytettävä seuraavat valintakriteerit:

EUCYS

European Union Contest for Young Scientists

KILPAILIJA

- Vähintään 14-vuotias syyskuun 1. päivä, mutta alle 21-vuotias syyskuun 30. päivä.
- Kilpailijalla on takanaan enintään vuosi jatko-opintoja kilpailun ajankohtana (syyskuun loppu).
- Aikaisemmin EUCYS-kilpailuun osallistunut henkilö ei voi osallistua uudelleen.

KILPAILUTYÖ

- Edustaja on valittava kansallisen kumppanin (National Organiser) toimesta. Vaatimuksena on kilpailugategorian 1. palkintosija.
- Edustajiksi voi nimetä enintään 3 projektia ja/tai 6 kilpailijaa.
- Tiimissä saa olla enintään 3 jäsentä, ryhmäkoon pienentäminen tapahtumaa varten ei ole sallittu eli kaikkien tiimin jäsenten on oltava läsnä EUCYS-tapahtumassa.
- Kilpailutyö on kokonaisuudessaan valmistunut ennen yliopisto-opintojen alkamista.

KILPAILUKATEGORIAT (OTE SÄÄNNÖISTÄ)

Projects are accepted from all fields of scientific endeavour, including the social and economic sciences.

Biology
Chemistry
Computing
Engineering
Environment
Mathematics
Medicine
Physics
Social Sciences


The EPO Prize for best use of literature research will be awarded the first time at EUCYS 2014.

EPO-palkintoa varten kilpailija laatii lyhyen (2-4 sivuisen) kuvauksen projektinsa aiheen taustamateriaaliin perehtymisestä (millaista tietoa etsittiin, mitä tietolähteitä käytettiin (kirjat, julkaisut, nettisivut, TV-ohjelmat jne.), mitä löydettiin, miten tieto vaikutti oman projekti toteuttamiseen). Palkintoperusteena on oman projektin etenemisen ja tulosten peilaaminen jo olemassa olevaan tietoon tai tuloksiin.

Intel ISEF

Intel International Science and Engineering Fair

KILPAILIJA

- Vähintään 14-vuotias, mutta alle 21-vuotias toukokuun 1. pvä
- Kilpailija on perusopetuksen 9. - lukion 3. luokan oppilas (in grades 9-12)
- Lisäksi  ikäryhmästä 12-15 vuotiaat voidaan valita edustaja Observer-statuksella (ensimmäisen kerran keväällä 2014)

KILPAILUTYÖ

- Edustaja on valittava kansallisen Intel ISEF -kumppanin (Affiliated Fair) toimesta. Ei sijoitusvaatimusta.
- Tiimissä saa olla enintään 3 jäsentä, ryhmäkoon pienentäminen tapahtumaa varten ei ole sallittu.
- Enintään 3 projektia ja/tai 6 kilpailijaa.
- Projektia tehty yhtäjaksoisesti enintään 12 kuukautta tammikuun 2013 ja toukokuun 2014 välisenä aikana.

KATEGORIAT

Projektit, jotka ovat demonstraatioita, kirjallisuustutkimuksia, selitysmalleja tai rakennussarjoja, eivät voi osallistua ISEFiin. Alla on listattu pääkategoriat, jotka jakaantuvat vielä tarkentaviin alakategorioihin.

Animal Sciences (AS)
Behavioral and Social Sciences (BE)
Biochemistry (BI)
Cellular and Molecular Biology (CB)
Chemistry (CH)
Computer Science (CS)
Earth and Planetary Science (EA)
Engineering: Electrical and Mechanical (EE)
Engineering: Materials and Bioengineering (EN)
Energy and Transportation (ET)
Environmental Management (EM)
Environmental Sciences (EV)
Mathematical Scieces (MA)
Medicine and Health Sciences (ME)
Microbiology (MI)
Physics and Astronomy (PH)
Plant Sciences (PS)

Vaadittavat ennakkovalmistelut sulkevat käytännössä pois projektit, jossa on kokeellisesti tutkittu ihmisiä (myös kyselytutkimukset), eläimiä, tiettyjä mikrobeja (bioriski), kudoksia tai kudosnesteitä (myös verituotteet).