Töiden arviointi

Kaikki TuKoKeen mukaan ilmoittautuneet työt saavat arvion. Arvioinnin tarkoitus on kertoa työn tekijälle, mikä on mennyt hyvin ja mitä voi jatkossa kehittää.

KEVYTARVIOINTI

TuKoKen järjestäjät jakavat kaikki saapuneet työt kahteen: mahdolliset lopputapahtuman työt ja ei-lopputapahtuman työt. Kaikki ei-lopputapahtuman työt saavat sanallisen kevytarvioinnin, jossa tuodaan esille työn hyviä puolia, sekä myös asioita, joita voisi jatkossa tehdä vielä paremmin.

ASIANTUNTIJALAUSUNTO

Mahdollisille lopputapahtumatöille haetaan asiantuntijalausunto. Töiden arvioinnissa on tiiviisti mukana eri tieteenalojen laaja asiantuntijaverkosto. Arvioinnissa painotetaan ratkaisun omaperäisyyttä, käytännöllisyyttä, idean tuoreutta sekä raportoinnin tasoa. Raportti on merkittävä ja tärkeä osa työtä. Tekijän ikä ja koulutustaso otetaan huomioon. Sarjasta ja arvioijasta riippuen arviointi on numeroarviointi ja sanallinen arviointi tai pelkästään numero- tai sanallinen arviointi.

Tärkeintä eivät ole työn suuret saavutukset, vaan tiedon hallinta eli olemassa olevan tiedon käyttö uuden tiedon tai ratkaisun tuottamiseen. Yksinkertaisella tekniikalla toteutetut huolelliset ajatus- tai tutkimustyöt ovat parhaita. Ryhmätöissä kiinnitetään huomiota ryhmän jäsenten työpanoksen näkymiseen.

TuKoKen arviointikriteerit noudattavat sovelletusti kansainvälisten kilpailujen arviointikriteereitä sarjoissa II (7-9-luokkalaiset) ja III.

Työn raportin ja asiantuntijalausunnon perusteella tehdään lopullinen päätös lopputapahtumaan kutsuttavista töistä.

OHJAAJAN ROOLI

Ohjaajan/opettajan rooli ja panos on selkeästi eriteltävä ja erotettava osallistujan/osallistujien panoksesta – sen voi tarvittaessa esittää raportissa omana kohtanaan. Opettajan/ohjaajan panos ei ole työssä arvioinnin kohteena.

Ohjaajan lausuntoa ei vaadita, mutta ohjaaja voi aina lähettää sellaisen, jos hän katsoo, että se tuo merkittävää lisäarvoa työn arviointiin.