Keksinnön suojaus

TuKoKessa on vuosien varrella ollut mukana monia nuoria keksijöitä, joiden keksinnöt ovat kehittyneet innovaatioiksi.

TuKoKeen ilmoittautuminen ei ole julkinen, joten mukaan voi ilmoittaa myös töitä, jossa voi olla mahdollisia uuden keksinnön aineksia. Kilpailun järjestäjät ovat sitoutuneet pitämään töiden sisällön salassa työn luonteen niin vaatiessa. TuKoKessa ei kuitenkaan suojata keksintöjä. TuKoKe tekee yhteistyötä Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Patenttiasiamiesyhdistyksen kanssa. Näiden järjestöjen asiamiehet tutustuvat kaikkiin sellaisiin töihin, joissa on keksinnöllisiä osuuksia.

Mikäli työssä havaitaan mahdollisesti suojattavissa oleva kohde alustavan tarkastelun jälkeen, työn tekijä saa siitä arvion. Tämän arvion perusteella työn tekijä voi kysyä lisätietoa arvion tekijältä tai kääntyä paikallisen TE-keskuksen patenttiasiamiehen puoleen. Oikeudet ja vastuu mahdollisen keksinnön suojaamisesta ja hyödyntämisestä kuuluvat aina työn tekijälle. Kannattaa huomioida, että tämä alustava arvio on työn tekijälle maksuton, mutta mahdolliset jatkotoimet ovat yleensä aina maksullisia.

IPR-oikeuksien suojaustoimet (eli patentti tai hyödyllisyysmalli) on tarkoitettu mahdollisesti taloudellista hyötyä sisältävien kohteiden suojaukseen. Esimerkiksi patentti tarkoittaa yksinoikeutta käyttää keksintöä, ja sillä tarkoitetaan ammattimaista hyödyntämistä, kuten tuotteen valmistusta, myyntiä, käyttöä ja maahantuontia. Katso lisää PRH:n sivuilta.

Mikäli työ, jossa on mahdollisesti suojattavia kohteita, tulee valituksi lopputapahtumaan, työ esitellään suljetuissa olosuhteissa. Näin tekijä saa rauhassa miettiä, ryhtyykö jatkossa keksintönsä suojaustoimiin. TuKoKe tarjoaa ensimmäisen askeleen oman keksinnön kehittämispolulla.