Kansainväliset kilpailut

Osallistuminen Suomen edustajana kansainvälisiin kilpailuihin on jännittävä ja opettavainen ja ennen kaikkea hauska kokemus. Kansainvälisissä kilpailuissa pääsee kertomaan omasta työstä laajalle yleisölle maailmanlaajuisesti ja luomaan uusia tuttavuuksia. 

Suomalaiset ovat menestyneet hyvin kaikissa kansainvälisissä kilpailuissa. Kilpailujen voittajatyöt on koottu arkistoon.

KANSAINVÄLISTEN KILPAILUIDEN EDUSTAJIEN VALINTA

TuKoKella on kansainvälisten kilpailujen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on varmistaa, että vuosittain edustajiksi valitut työt ovat sääntöjen mukaisia. Edustajat päätetään TuKoKen lopputapahtumassa tuomaristojen haastattelujen jälkeen.

EUCYS - EUROPEAN UNION CONTEST FOR YOUNG SCIENTISTS

EUCYS-tiedekilpailua on järjestetty vuodesta 1989 lähtien. Vuosittain järjestettävän kilpailun isäntämaa vaihtuu joka vuosi. Helsingissä kilpailu on järjestetty vuosina 1996 ja 2011. EUCYS kokoaa joka syksy viikoksi yhteen tieteitä ja tekniikkaa harrastavia nuoria EU-maista, useista Itä- ja Keski-Euroopan maista sekä monista yhteistyömaista (kuten Japanista, Yhdysvalloista, Kiinasta ja Egyptistä) – yhteensä reilusta 40 valtiosta. Viikon aikana osallistujille on järjestetty kilpailun lisäksi tieteellistä ja kulttuuripitoista ohjelmaa. Kilpailuun pääsevät vain kansallisten karsintakilpailujen voittajat. Suomea edustavat kilpailussa TuKoKe III-sarjan voittajat.

Kilpailussa on 10 eri aihealuetta, mutta kaikki työt kilpailevat tasavertaisina. TuKoKen tapaan EUCYS-kilpailussa osallistuja suunnittelee ja kokoaa oman ständin. Sijoitukset päätetään tuomariston haastattelujen ja ennakkoon lähetetyn raportin perusteella.

Kilpailija:

 • Vähintään 14-vuotias kuluvan vuoden syyskuun 1. päivä, mutta alle 21-vuotias kuluvan vuoden syyskuun 30. päivä.
 • Kilpailijalla on takanaan enintään vuosi jatko-opintoja kilpailun ajankohtana (syyskuun loppu).
 • Aikaisemmin EUCYS-kilpailuun osallistunut henkilö ei voi osallistua uudelleen.
 • Myös ryhmätyöt ovat sallittuja; silloin tiimissä saa olla enintään 3 jäsentä, eikä ryhmäkoon pienentäminen alkuperäisestä EUCYS-kilpailua varten ei ole sallittua.

Kilpailutyö:

 • Mikäli osallistuja on aloittanut yliopisto-opinnot, hänen kilpailutyönsä täytyy olla kokonaisuudessaan valmistunut ennen yliopisto-opintojen alkamista.
 • Oma työ ilmoitetaan sisältöä lähimmäksi olevaan kategoriaan.

Suora lainaus EUCYSin säännöistä:

Projects are accepted from all fields of scientific endeavor, including the social and economic sciences. Categories are

 • Biology
 • Chemistry
 • Computing
 • Engineering
 • Environment
 • Mathematics
 • Medicine
 • Physics
 • Social Sciences

Lisätietoja kilpailusta löydät Euroopan komission sivuilta täältä.

INTEL ISEF - INTEL INTERNATIONAL SCIENCE AND ENGINEERING FAIR

Intel ISEF -kilpailua on järjestetty jo 1950-luvulta lähtien, ja siten se on maailman vanhimpia ja myös suurimpia tiede- ja teknologiakilpailuja. Kilpailu järjestetään vuosittain eri osavaltioissa. Intel ISEF on amerikkalaisille nuorille kansallinen lopputapahtuma, jossa kilpailevat osavaltioiden parhaat. Yhdysvaltojen lisäksi mukana on reilut 70 valtiota. Vuosittain keskenään mittelee 1500 projektia, jotka jakautuvat 22 eri sarjaan ja joiden sisällä kilpaillaan kategoriasijoituksista. Koko kilpailun voittaja valitaan kategorioiden voittajista. Näiden sijoituspalkintojen lisäksi kilpailussa jaetaan erikoispalkintoja.

Kilpailija:

 • Vähintään 14-vuotias, mutta alle 21-vuotias kuluvan vuoden toukokuun 1. päivä.
 • Kilpailijan on oltava vielä peruskoulussa tai lukiossa (korkeakouluopinnot aloittanut ei voi osallistua).
 • Myös ryhmätyöt ovat sallittuja; ja tiimissä saa olla enintään 3 jäsentä, eikä ryhmäkoon pienentäminen tapahtumaa varten ei ole sallittua.

Kilpailutyö:

 • Oma työ ilmoitetaan sisältöä lähimmäksi olevaan kategoriaan.
 • Projektia on tehty yhtäjaksoisesti enintään 12 kuukautta.
 • Projektit, jotka ovat demonstraatioita, kirjallisuuskatsauksia, selitysmalleja tai rakennussarjoja, eivät voi osallistua ISEFiin.
 • Kilpailutyö valitaan TuKoKen lopputapahtumassa, mutta sen ei tarvitse sijoittua sijoille 1.-3.

Alla on listattu pääkategoriat, jotka jakaantuvat vielä tarkentaviin alakategorioihin:

 • Animal Sciences (ANIM)
 • Behavioral and Social Sciences (BEHA)
 • Biochemistry (BCHM)
 • Biomedical and Health Sciences (BMED)
 • Biomedical Engineering (ENBM)
 • Cellular and Molecular Biology (CELL)
 • Chemistry (CHEM)
 • Computational Biology and Bioinformatics (CBIO)
 • Earth and Environmental Sciences (EAEV)
 • Embedded Systems (EBED)
 • Energy: Chemical (EGCH)
 • Energy: Physical (EGPH)
 • Engineering Mechanics (ENMC)
 • Environmental Engineering (ENEV)
 • Materials Science (MATS)
 • Mathematics (MATH)
 • Microbiology (MCRO)
 • Physics and Astronomy (PHYS)
 • Plant Sciences (PLNT)
 • Robotics and Intelligent Machines (ROBO)
 • Systems Software (SOFT)
 • Translational Medical Science (TMED)

Tietyt tutkimukset, jotka voivat sisältää tutkimuksellisia (esimerkiksi biologiset tai kemialliset tutkimukset) tai eettisiä (esimerkiksi ihmistutkimukset) riskejä, vaativat ISEFin sääntöjen mukaan hyväksytyn luvan. Lupa on hankittava ennen tutkimuksen aloittamista tai viimeistään sen aikana. Lisätietoja luvista on ohjaajille tarkoitetulla sivustolla.

TuKoKen yhteydessä toimii kansainvälisten kilpailujen neuvottelukunta, jolta voit tarvittaessa kysyä (tukoke at opinkirjo.fi) oman tutkimuksen liittyvistä luvista ja säännöistä.

Rahoituksen salliessa Intel ISEF -kilpailuun voidaan lähettää myös edustaja Observer-statuksella. Tällä statuksella lähtevä osallistuja ei kilpaile, mutta osallistuu muuten kaikkeen tarjolla olevaan ohjelmaan.

Lisätietoa kilpailun kotisivuilla.

GENIUS OLYMPIAD

GENIUS Olympiad järjestetään vuosittain kesäkuussa Oswegossa New Yorkin osavaltiossa SUNY Oswegon kampuksella. Kilpailussa teemana on ympäristö: ympäristöongelmien ymmärtäminen ja kestävä kehitys. Kilpailussa on tiedesarjan lisäksi myös taidetta, robotiikkaa sekä yritysideoita.

Kilpailija:
 • Kilpailijan opiskeltava peruskoulussa tai lukiossa, korkeakouluopinnot aloittaneet eivät voi osallistua.
 • Myös ryhmätyöt ovat sallittuja; silloin tiimissä saa olla enintään 2 jäsentä, eikä ryhmäkoon pienentäminen tapahtumaa varten ei ole sallittua.
Kilpailutyö:
 • Kilpailutyö valitaan TuKoKen lopputapahtumassa, mutta sen ei tarvitse sijoittua sijoille 1.-3.
 • Projektin teeman tulee liittyä ympäristöön.

Kategoriat:

 • Environmental Quality
 • Ecology and Biodiversity
 • Resource and Energy
 • Human Ecology
 • Innovation

Lisätietoja www.geniusolympiad.org