Mikä on TuKoKe ja miten se etenee?

Tutki-Kokeile-Kehitä eli TuKoKe on suunnattu 4–20-vuotiaille tieteistä ja tekniikasta kiinnostuneille lapsille ja nuorille. Tieteenaloja ei ole kilpailussa rajattu, ja osallistua voi tutkimuksella, projektilla tai keksinnöllä yksin tai ryhmässä. TuKoKeen osallistuminen on maksutonta, eikä muihin kilpailuihin osallistuminen estä TuKoKeen osallistumista.

TUKOKEN JÄRJESTÄJÄT JA YHTEISTYÖ STEK SÄHKÖKISAN KANSSA

TuKoKea järjestävät Kehittämiskeskus Opinkirjo ja Tekniikan Akateemiset TEK. TuKoKen työtä ohjaa neuvottelukunta, jossa on eri tahojen ja yhteistyökumppaneiden edustajia. Neuvottelukunta päättää TuKoKen säännöistä. Muita neuvottelukunnan tehtäviä ovat hyväksyä toiminnan aikataulu, mahdolliset erikoispalkinnot ja suojattavat työt, tuomaristojen kokoonpanot sekä muita toiminnan kannalta tärkeitä asioita.

TuKoKe tekee yhteistyötä STEK Sähkökisan kanssa. STEK Sähkökisa on Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry:n toimintaa lapsille ja nuorille. STEK Sähkökisa ja TuKoKe hyödyntävät samaa ilmoittautumisjärjestelmää ja markkinointikanavia. Siten osallistuminen TuKoKeen ja STEKin Sähkökisaan on nyt helpompaa: sen voi tehdä samalla ilmoittautumislomakkeella. Kaikki sähköaiheiset työt kannattaa ilmoittaa mukaan myös STEK Sähkökisaan. STEKin Sähkökisaan mukaan ilmoitetut työt kilpailevat omassa ryhmässä, ja niillä on omat palkinnot. Yksittäinen työ voi tulla palkituksi sekä STEK Sähkökisassa että TuKoKessa.

TuKoKeen osallistuminen on maksutonta, mutta TuKoKen puitteissa ei kuitenkaan kustanneta tutkimuksen/projektin aikana tekijöille aiheutuvia kuluja eikä työn lähettämisestä aiheutuvia postikuluja.

TUKOKEN VUOSI
 • Kuluvan lukuvuoden syys-lokakuu: ilmoittautumisjärjestelmä aukeaa
 • Kuluvana lukuvuotena 1.2. mennessä: töiden palautus (TuKoKe ja Sähkökisa)
 • Kuluvan lukuvuoden maaliskuu: palaute omalle työlle ja tieto siitä onko tullut valituksi lopputapahtumaan
 • Kuluvan lukuvuoden huhtikuu: lopputapahtuma
 • Kuluvan vuoden elokuu: ilmoittautumisjärjestelmän siivous: omat lausunnot ja todistukset täytyy hakea siihen mennessä
 • Kuluvan vuoden toukokuu-syyskuu: mahdollisiin kansainvälisiin kilpailuihin osallistuminen
TYÖN AIHE JA OSALLISTUMISEN MUODOT

TuKoKe-työn voi tehdä mistä tahansa itseä kiinnostavasta aiheesta. Työ voi esimerkiksi olla projekti, luonnontieteellinen tutkimus tai suunnittelutyö, tai se voi olla sovellus tai uusi keksintö. Se voi olla myös tutkimus kirjallisuuteen liittyen, kokeellinen laboratoriossa suoritettu tutkimus, tietokoneohjelma tai tuote.

TuKoKeen ovat tervetulleita myös koulussa kurssien ja oppituntien aikana tehdyt laajemmat tutkimukset tai suunnittelu- ja tuotekehitysprojektit. Myös koko koulun projektin voi ilmoittaa mukaan.

Työn voi tehdä yksin, pareittain tai ryhmässä, ja sillä voi olla ohjaajana esimerkiksi opettaja tai muu aikuinen (yleensä koulussa tehtävät työt). Työn voi tehdä myös itsenäisesti ilman ohjaajaa (itsenäisesti tehtävä työ vapaa-ajalla). Työn tekijän on asuttava Suomessa tai käytävä suomalaista koulua Suomessa tai muualla maailmassa.

Sama henkilö voi osallistua TuKoKeen niin usein, kuin haluaa. Osallistua voi myös uudestaan samalla aiheella tai työllä, jos sitä on jatkokehittänyt. Jos omalla työllä on osallistunut johonkin toiseen kilpailuun, voi silti osallistua myös TuKoKeen. TuKoKen kielet ovat suomi, englanti ja ruotsi.

Tutustu tarkemmin TuKoKen ohjeisiin.

TAVOITTEET

TuKoKen tavoitteita ovat:

 • lasten ja nuorten tukeminen ja rohkaiseminen pitkäjänteiseen tutkimus- sekä kehittämistoimintaan
 • lasten ja nuorten osaamisen esille nostaminen
 • monitieteellisen ajattelutavan kehittäminen
 • monipuolisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen
 • luovuuteen ja innovatiivisuuteen kannustaminen
 • yhteisöllisen tutkimisen harjoitteleminen
 • tutkimustaitojen ja oman työn esittelemisen harjoittaminen
TUKOKEN HISTORIAA

TuKoKe on perustettu 1979, ja ensimmäinen lopputapahtuma pidettiin 1980. Vuonna 2015 julkaistiin TuKoKen historiikki. Historiikki on tilattavissa maksutta Opinkirjosta, opinkirjo(at)opinkirjo.fi. Tutustu myös TuKoKen arkistoon.

Osallistujatilasto

Töiden jakautuminen aihealueittain