Säännöt

OSALLISTUJAT

TuKoKeen voivat osallistua kaikki enintään 20-vuotiaat nuoret (tekijöiden on oltava alle 21-vuotiaita kevätlukukauden päättyessä), jotka ovat innostuneita tekemään tieteellisiä, teknisiä tai keksinnöllisiä projekteja.

 • TuKoKeen voi osallistua useamman kerran, niin kauan kunnes osallistuja täyttää 21 vuotta.
 • Osallistua voi samalla aiheella tai työllä myös seuravana vuonna, jos työtä on jatkokehitetty ja uusi panos näkyy selvästi.
 • Osallistuminen muihin kilpailuihin ei ole esteenä osallistumiselle TuKoKeen.
 • Osallistua voi yksin tai ryhmässä

Työn tekijän on opiskeltava Suomessa (tai Suomen valtion ylläpitämässä koulussa ulkomailla). Kilpailuun voivat kuitenkin osallistua myös muualla opiskelevat henkilöt, mutta he eivät voi tulla valituksi Suomen edustajiksi muihin kansainvälisiin kilpailuihin.

TuKoKessa on neljä sarjaa:

 • I) esi- ja alkuopetus,
 • II) 3.–9. luokkalaiset,
 • III) muut enintään 20-vuotiaat nuoret (lukiolaiset, ammattiin opiskelevat, korkeakoulu- tai yliopisto-opinnot aloittaneet) sekä
 • Y) yhdistetty sarja (ryhmänä osallistuvat, joiden jäsenet sijoittuisivat iältään eri sarjoihin).

TuKoKe-työllä voi samalla osallistua STEKin Sähkökisaan. STEKin Sähkökisaan osallistuakseen tulee kilpailutyön tavalla tai toisella liittyä sähköön. Aihe voi käsitellä esimerkiksi uusiutuvaa energiaa tai tulevaisuuden tapoja hyödyntää sähköä.

TuKoKe-töitä voi palauttaa ympäri vuoden. Kaikki kuluvana vuonna määräpäivään 1. helmikuuta mennessä saapuneet työt osallistuvat kyseisen vuoden kilpailuun. Määräpäivän jälkeen saapuneet työt osallistuvat seuraavan vuoden kilpailuun.

Kilpailu on suomenkielinen, mutta siihen voi osallistua myös englannin- tai ruotsinkielisellä työllä. Tällöin vähintään työn tiivistelmän tulisi olla suomeksi. Poikkeuksena ovat kansainvälisten yhteistyötahojen lähettämät osallistujat.

Sama henkilö voi lähettää TuKoKeen useamman työn, tai hän voi olla osallisena useamman työn tekemisessä. Mikäli tekijän työtä/töitä ehdotetaan lopputapahtumaan, henkilön on mahdollista edustaa lopputapahtumassa vain yhtä työtä. Lopputapahtumaan valitaan työ, joka sijoittuu parhaiten ennakkoarvioinnissa (asiantuntijalausunto ja järjestäjien arviointi).

TUKOKE-TYÖ

Työ voi olla tutkimus, keksintö, projektityö, tietokoneohjelma tai muu vastaava. Aiheen valinta on vapaa – rajana on vain mielikuvitus. Työn voi tehdä yksin tai ryhmässä, harrastustyönä tai koulussa opettajan ohjauksella. Myös ulkopuolisen asiantuntijan apu on sallittua (katso tarkemmin raportin kirjoittamisen ohjeista).

TuKoKe-työ koostuu seuraavista osista:

 • Ilmoittautumislomake ilmoittautumisjärjestelmässä
 • Raportti (enintään 20 sivua, poikkeustapauksissa myös pidemmät raportit ovat sallittuja), joka sisältää enintään 300 sanan pituisen, suomenkielisen tiivistelmän. Katso tarkemmat ja erilaiset raportointivaihtoehdot
 • Vapaaehtoinen 1-2 minuutin videotiivistelmä työstä

Mahdollista havaintomateriaalia ei lähetetä toiminnan järjestäjille, mutta se on erittäin tervetullutta lopputapahtumassa.