Raportti

Raportti on se työn osa, joka ensimmäisenä arvioidaan, ja siksi sen tekemiseen kannattaa panostaa – huolellisesti raportoitu työ erottuu aina edukseen muiden töiden joukosta. Projektin aikana tehdyt muistiinpanot ovat hyvä pohja raportille ja helpottavat sen kirjoittamista, joten pidä raportin tekeminen mielessäsi jo työn suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.

Raportin tulee antaa riittävät tiedot, jotta projektin idea selviää muillekin. Parhaimmillaan raportti onkin sellainen, että sen perusteella kuka tahansa asiasta kiinnostunut pystyy toistamaan tehdyt kokeet, mittaukset ja muut järjestelyt kuten alkuperäisessä työssä. Kuvittele siis raportin lukijaksi esimerkiksi luokkatoverisi, jolle aihe ei ole entuudestaan tuttu.

Raportin ei kuitenkaan tarvitse olla jäykkä ja virallinen tekstitiedosto, vaan sen luomisessa voi käyttää erilaisia pohjia ja muotoja, varsinkin sarjoissa I ja II. Tärkeintä on, että se antaa kokonaisvaltaisen ja riittävän kuvan siitä, mitä on tehty. Raportti voi sisältää kuvia ja piirustuksia projektista ja työvaiheista – tee raportista oman näköisesi, luovuus on sallittua!

Raportti jaetaan selkeisiin osiin, jotka otsikoidaan. Yleensä raportti alkaa taustatiedoista ja teoriasta ja loppuu tuloksiin ja päätelmiin. Suurin osa raportista kuitenkin keskittyy varsinaisen projektin etenemisen kuvaamiseen. Raportissa voi olla esimerkiksi seuraavat osat: kansilehti, tiivistelmä, sisällysluettelo, ongelman asettaminen, taustatiedot, resurssit, toteutus, tulokset, johtopäätökset, lähdeluettelo ja liitteet. Kaikki esimerkkinä mainitut osat eivät ole pakollisia.

Raportilla ei ole minimipituutta, kunhan siitä löytyvät vaaditut tiedot (ks. sarjojen raporttiohjeet), mutta enintään se saa liitteineen olla 20 sivua pitkä. Raportin kieli on suomi, ruotsi tai englanti.

Jos olette tehneet projektia ryhmässä, tulee raportista käydä ilmi jokaisen osuus ryhmän työskentelyssä. Olkaa siis tarkkana eritellessänne, mitä kukin teki.

RAPORTTIEN OHJEET SARJOITTAIN

Sarja I

Sarja II

Sarja III

Isot ryhmätyöt ja projektit