Raportti – sarja III

Ohjeet raporttiin ovat erilaiset riippuen siitä, oletko tehnyt tieteellisen tutkimuksen vai keksinnön tai suunnittelutyön.

HUOM! III sarjan raportti

Kolmannen sarjan työt arvioidaan anonyymeinä. Tämä tarkoittaa, että itse työn raportissa ei saa tulla ilmi työn tekijän nimi, koulu tai ohjaaja. Nämä tiedot kirjataan ainoastaan ilmoittautumislomakkeeseen.

Raportin ohjeiden lisäksi huomioi seuraavat:

Tiivistelmä

Työstä kirjoitetaan enintään 300 sanan mittainen tiivistelmä. Pelkän tiivistelmän lukemalla selviää työn tavoite sekä mitä on tehty, mitkä ovat tärkeimmät tulokset ja millaisia johtopäätöksiä voidaan tehdä. Ilmoittautumislomakkeessa on tiivistelmälle oma kenttä, joka tulee täyttää huolellisesti. Tämä on lukijalle ensikosketus työhön. Tiivistelmä kannattaa liittää myös raporttiin. Kirjallisen tiivistelmän lisäksi ilmoittautumisen yhteydessä voi työhön lisätä halutessaan myös 1–2 minuutin videotiivistelmän työstä.

Mikäli työsi on kirjoitettu suomeksi, siihen tulee liittää tiivistelmä sekä englanniksi että suomeksi. Mikäli työsi on englannin- tai ruotsinkielinen, siihen tulee liittää tiivistelmä myös suomeksi.

Johdanto

Johdantoa kirjoittaessasi ole tarkkana, että erotat hypoteesin tutkimuskysymyksestä ja ennusteesta. Määrittele tarkasti mitä aiot tutkia tai kehitellä.

Lähdeviittaukset tekstissä

Vanhimpien osallistujien sarjan edustajien raporteissa tulee noudattaa jotain yleistä viittaustekniikkaa, ja kaikkiin lähdeluettelossa mainittuihin lähteisiin täytyy viitata tekstissä. Yhtä yleispätevää viittaustekniikkaa ei ole olemassa, mutta on tärkeää, että samassa työssä käytetään vain yhtä tapaa.

Tieteellisten artikkeleiden käyttö lähteinä on toivottavaa, tavallisia sanoma- ja aikakausilehtiä kannattaa välttää. Myös internetlähteiden kanssa vaaditaan tarkkuutta: internetissä on nykyään jopa kokonaisia, julkaistuja teoksia, mutta siellä on myös vakuuttavilta ja tieteellisiltä vaikuttavia sivustoja, joiden sisältöön ei voi luottaa. Ole siis tarkkana julkaisijan laadukkuudesta. Koska hyvien lähteiden saaminen yliopistojen ulkopuolella on kuitenkin melko mahdotonta, voit joutua tyytymään myös ns. heikompaan lähdemateriaaliin. Tämä ei kuitenkaan alenna tehdyn työn arvoa; varsinkin, jos mainitset raportissa, ettei sopivaa lähdeaineistoa ollut saatavilla.

Toteutus

Tutkimuslaitteiston tai menetelmän on oltava sellainen, että sillä voidaan vastata tutkimuskysymykseen tai testata hypoteesi. Mikäli työssä on noudatettu myös jotain muuta ohjeistusta (esimerkiksi tutkimuskurssin ohjeita), siitä on hyvä mainita raportissa.

Johtopäätökset

Johtopäätösosiossa ei tulisi rajoittaa pohdintaa vain omiin tuloksiin, vaan verrata niitä myös teoriaosuudessa mainittuun aineistoon.