Raportti – isot ryhmätyöt ja projektit

Yhden tai useamman luokan tai vaikka koko koulun projektin raportointi saattaa olla haastavampaa kuin yksilö- tai parityössä, koska eri osapuolien (yksilöiden, luokkien, ohjaajien, yhteistyökumppaneiden) osuutta ei välttämättä pystytä tuomaan esille selkeästi. Siitä syystä kirjallinen raportti ei ole aina paras ratkaisu esittää tehdyn työn sisältö. Projektista kertova video, diaesitys tai www-sovellus voi olla kuvaavampi tapa esittää projekti. Kuitenkin myös poikkeavaa raportointitapaa käytettäessä, olisi hyvä laatia kokoava kirjallinen raportti, jossa on seuraavia osia:

KANSILEHTI

Raportin kansilehdelle kirjoitetaan työn otsikko, työn tekijät, työn tekemisen paikka (yleensä koulu), ohjaaja (jos työllä on ollut yksi aikuinen ohjaaja) tai henkilö, joka vastaa raportoinnista.

TIIVISTELMÄ

Työstä kirjoitetaan enintään 300 sanan mittainen tiivistelmä. Pelkän tiivistelmän lukemalla selviää työn tavoite sekä mitä on tehty, mitkä ovat tärkeimmät tulokset ja millaisia johtopäätöksiä voidaan tehdä. Ilmoittautumislomakkeessa on tiivistelmälle oma kenttä, joka tulee täyttää huolellisesti. Tämä on lukijalle ensikosketus työhön. Tiivistelmä kannattaa liittää myös raporttiin. Kirjallisen tiivistelmän lisäksi ilmoittautumisen yhteydessä voi työhön lisätä halutessa myös 1–2 minuutin videotiivistelmän työstä.

JOHDANTO

Johdannossa kerrotaan yleisluontoisesti, mistä projektista on kyse, mitä ongelmia sillä haluttiin ratkaista (projektin tavoitteet) ja miksi ongelma on tekijöille tärkeä. Samalla kuvataan, onko projekti kertaluontoinen vai jatkuva ja onko se mahdollisesti osa jotain isompaa (esimerkiksi maailmanlaajuista) tempausta.

RESURSSIT JA TOTEUTUS

Resurssiosiossa kerrotaan ketkä kaikki projektiin ovat osallistuneet, mitä materiaaleja, tarvikkeita ja välineitä on ollut käytössä ja kuinka paljon aikaa projektiin käytettiin. Miten projekti käytännössä toteutettiin, mitkä olivat osallistujien roolit?

TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Mitä tuloksia saatiin? Muuttuivatko alkuperäiset suunnitelmat työn aikana? Miten projektille asetetut tavoitteet saavutettiin? Mitä projektin aikana opittiin? Kuinka projekti onnistui?

Odottamaton tai odotusten vastainen tulos ei välttämättä tarkoita epäonnistumista. Erityisesti tällaisissa tapauksissa projektin huolellinen analysointi on tärkeää.

LÄHDELUETTELO

Lisätään tarvittaessa, mikäli raportin laatimiseen tai projektin toteutuksessa on käytetty kirjoja, artikkeleita tai muita tietolähteitä.

LIITTEET

Liitteiksi voit laittaa kuvia, kaavioita, teknisiä piirustuksia, ohjelmalistauksia, käytettyjä kyselylomakemalleja tai muuta projektissa käytettyä ja tuotettua aineistoa.