Raportointiohjeet

Raportti on se työn osa, joka arvioidaan ensimmäisenä. Siksi sen tekemiseen kannattaa panostaa – huolellisesti raportoitu työ erottuu aina edukseen muiden töiden joukosta. Raportin tulee antaa riittävät tiedot, jotta projektin idea ja toteutustapa selviää lukijallekin.

Raportin ei kuitenkaan tarvitse olla jäykkä ja virallinen tekstitiedosto, vaan sen luomisessa voi käyttää erilaisia pohjia ja muotoja. Raportti voi olla esimerkiksi kuvakollaasi tai videotiedosto. Luovuus saa näkyä raportissa!

Olkoon raportin muoto millainen tahansa, sillä tulee olla selkeä rakenne. Raportin muodosta ja kielestä riippumatta jokaiseen työhön liitetään ilmoittautumisjärjestelmässä enintään 200 sanan pituinen tiivistelmä suomeksi. Halutessaan tietyissä sarjoissa kirjallisen tiivistelmän lisäksi voi tehdä 1-2 min pituisen videotiivistelmän.

Raportilla ei ole minimipituutta, mutta sen suositeltava pituus liitteineen on 20 sivua. Myös pidemmät raportit hyväksytään. Raportti tulee kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Videoraportin enimmäispituus on 10 minuuttia.

Ryhmätöissä (pienryhmä, ei isot ryhmätyöt ja projektit) tulee raportista käydä ilmi jokaisen osuus ryhmän työskentelyssä.

RAPORTTIEN OHJEET SARJOITTAIN

HUOM! Nämä ohjeet ovat vain yksi tapa koota raportti. Raportissa voi käyttää myös toisenlaista rakennetta, mutta kannattaa varmistaa, että kaikki oleelliset osat ovat työssä mukana tavalla tai toisella.

 

Sarja I:

Tutkimus/Projekti 

Idea 

Sähkökisa  

 

Sarja II:

luokat 3-6: Tutkimus  

luokat 3-6: Keksintö/Suunnittelutyö 

luokat 7-9: Tutkimus  

luokat 7-9: Keksintö/Suunnittelutyö  

Kirjallisuuskatsaus  

Idea  

Sähkökisa  

 

Sarja III:

Tutkimus  

Keksintö/Suunnittelutyö  

Kirjallisuuskatsaus  

Idea  

Sähkökisa  

 

Sarja Y  

 

Isot ryhmätyöt ja projektit