TuKoKe-osallistujan suostumus

TuKoKe-osallistujalta pyydetään suostumus tietojen tallentamiseen ja käsittelyyn TuKoKe-järjestelyihin liittyen. Tutustu suostumuksen sisältöön ja lataa lomake. Jokaiselta työn tekijältä tarvitaan oma allekirjoitettu lomake. 

Tutustu TuKoKen tietosuojaselosteeseen täällä.

LATAA SUOSTUMUSLOMAKE

Lomakkeella kysytään suostumusta seuraavasti:

1. Osallistuminen ja henkilötiedot

 • Osallistuja ja hänen huoltajansa ovat tietoisia toimintaan osallistumisesta ja hyväksyvät toiminnan säännöt. Tutustu TuKoKe-tietosuojaselosteeseen(link is external) henkilötietojen tallettamisesta ja käsittelystä.
 • Työ, jossa osallistuja on mukana, arkistoidaan jatkotoimia varten. Jatkotoimia ovat arviointi ja tuomarointi. Arvioitsijat ja tuomarit saavat tiedon työn tekijän nimestä, oppilaitoksesta ja ohjaajasta suoraan tai pyydettäessä.

2. Aineistojen (tässä vain töistä) käyttö ja säilyttäminen

 • Kaikista töistä säilytetään tilastoja varten työn otsikko, tekijöiden ikä, sukupuoli ja paikkakunta.
 • Lopputapahtumassa palkitut työt arkistoidaan Kehittämiskeskus Opinkirjon arkistoon ikuisesti.
 • Koulutuskäyttöön luovutettuja töitä säilytetään 10 vuotta (ellei kyseessä ole menestynyt työ).
 • Kaikki muut sähköiseen järjestelmään liitetyt aineistot ja tiedot poistetaan tapahtumavuoden syyskuun loppuun mennessä.

3. Lopputapahtumaan osallistuminen ja julkisuus

 • TuKoKe lopputapahtumaan kutsutaan kuluvan toimintavuoden parhaat työt. Listaus töiden otsikoista, tekijöiden nimistä (alle 10 henkilön ryhmät, isompien ryhmien kohdalla vain koulu ja luokka-aste mainitaan), kouluista ja paikkakunnista julkaistaan TuKoKe kotisivuilla ja järjestäjien (Opinkirjo ja Tekniikan Akateemiset) kotisivuilla.
 • TuKoKe lopputapahtuma on julkinen tapahtuma, jossa on mukana eri medioiden edustajia. Tapahtumassa kuvataan ja videoidaan. Lopputapahtumaan osallistuja on mukana kaikissa yleisissä ja ryhmäkuvissa.
 • Mediakontaktit tapahtuvat TuKoKe-järjestäjien kautta osallistujan ja/tai hänen huoltajansa suostumuksella.
 • Suorista mediahaastatteluista ja toiminnan ulkopuolisista artikkeleista sovitaan aina tapauskohtaisesta ja osallistuja voi aina halutessa kieltäytyä niistä.
 • Lopputapahtumassa tullaan tekemään erilaisia mediatallenteita (kuten valokuvia, videoita tai haastatteluja). Onnistuneita tallenteita käytetään mahdollisesti lisämateriaalina erilaisissa TuKoKe toimintaa koskevissa artikkeleissa ja/tai esitemateriaaleissa (myös sähköisesti). (Tallenteiden käytöstä kysytään suostumus erikseen lomakkeen lopussa)
 • Media-aineistojen käytöstä ei makseta korvauksia.

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään seuraavat suostumukset

1. Olen tutustunut TuKoKe-tietosuojaselosteeseen ja suostun henkilötietojeni käsittelyyn selosteessa mainitulla tavalla.

2. Hyväksyn tällä lomakkeella mainitut tietojen ja osallistumismateriaalin käyttöön, tallettamiseen ja säilyttämiseen liittyvät kohdat.

3. Hyväksyn lopputapahtumaan liittyvien tietojen julkistamisen ja näkyvyyden tapahtuman yleiskuvissa, ryhmäkuvissa ja livelähetyksissä. Mediatallenteiden osalta lupa kysytään erikseen.

4. Lopputapahtuman mediatallenteiden käyttö

a) Annan luvan käyttää mediatallenteita toimintaa koskevissa materiaaleissa sekä artikkeleissa

b) En anna lupaa käyttää mediatallenteita toimintaa koskevissa materiaaleissa sekä artikkeleissa

Lomakkeella annetut tiedot osallistuja ja/tai huoltaja hyväksyy allekirjoituksellaan (alle 16-vuotiaan tapauksessa huoltaja).

HUOM! Mikäli joitakin kohdissa 1.-3. olevia suostumuksia ei ole hyväksytty, osallistujaa ei voida valita TuKoKe toiminnan lopputapahtumaan ja hänen paikkansa vapautuu varasijalle oleville.