Töiden arviointi

TuKoKessa jokainen osallistuja saa työstään palautteen. Palautteen tarkoitus on kertoa työn tekijälle, mikä on mennyt hyvin ja mitä voi jatkossa kehittää.

TuKoKe evaluation criteria in brief (Please, scroll down)

Tukoke-tävlingens bedömningskriterier i korthet (skrolla ner)

 

TUKOKEN ARVIOINTIPERUSTEET

Työn arvioinnissa painotetaan

 • tekijän omaa innostuneisuutta
 • työn omaperäisyyttä
 • idean tuoreutta
 • raportoinnin tasoa
 • tieteellisen ajattelun ilmenemistä.

Arvioinnissa otetaan huomioon tekijän ikä ja luokkataso. Saat tarkemman käsityksen arvioinnin kohteista tutustumalla arviointilomakkeisiin (linkit alla).

ARVIOINTIPROSESSI

Esiraati arvioi ensin kaikki työt. Sen jälkeen osa töistä saa laajemman tieteenalakohtaisen asiantuntija-arvion. TuKoKen järjestäjät valitsevat lopputapahtumaan kutsuttavat työt arviointien ja esiraadin ehdotusten perusteella. Ennen lopputapahtumaa osallistujat voivat hioa työtään saamansa palautteen pohjalta. Lopputapahtumassa tuomaristo jakaa palkinnot haastattelujen, töiden esittelyn sekä asiantuntija-arvioiden perusteella.

OHJAAJAN ROOLI

Opettajan/ohjaajan panos ei ole työssä arvioinnin kohteena. Se on selkeästi eriteltävä ja erotettava osallistujan/osallistujien panoksesta. Ohjaajan panoksen voi esittää raportissa omana kohtanaan, tai ohjaaja voi lähettää panoksestaan erillisen lausunnon, jos hän katsoo, että se tuo merkittävää lisäarvoa työn arviointiin. Lausunto jaetaan esiraadille ja työn asiantuntija-arvioitsijoille.

 

TuKoKe evaluation criteria

The key factors in selecting projects for the final event: 

 • participant’s own enthusiasm
 • originality of the project
 • freshness of the idea
 • evidence of scientific thinking
 • quality of reporting.

The participant’s age and grade level are taken into account in the evaluation.

Tukoke evaluation forms

 

Tukoke-tävlingens bedömningskriterier

Vid valet av tävlingsbidrag som får delta i avslutningen betonas 

 • deltagarens entusiasm
 • tävlingsbidragets originalitet
 • hur färsk idén är
 • hur deltagaren visar vetenskapligt tänkande
 • nivån på rapporteringen.

Vid bedömningen beaktas deltagarens ålder och på vilken klass hen går.

Tukoke bedömningsblanketter