Ilmoittaudu

TuKoKe, ilmoittautuminen

     TuKoKe: Ilmoittautuminen / Registrering / Registration 

    AIKAA ON 1.2. asti / Deadline 1.2.

Oletko osallistumassa ensimmäistä kertaa? Lue ohjeet alla!

TuKoKeen osallistutaan sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Samassa järjestelmässä voit jättää työn myös STEKin Sähkökisaan.

Ennen kuin aloitat ilmoittautumisen, niin kerää tarvittavat tiedot ja lomakkeet valmiiksi. Ilmoittautumistietojesi käsittelyn suostumuslomakkeet löydät sivun alaosasta.

1. Kuka on työn/projektin yhteyshenkilö?

 • Jokaisella työllä täytyy olla yhteyshenkilö. Yhteyshenkilö rekisteröityy järjestelmään, minkä jälkeen hän voi ilmoittaa mukaan haluamansa määrän töitä.
  • Yksilötyöt: yhteyshenkilönä toimii työn tekijä, ohjaaja tai huoltaja
  • Ryhmätyöt: yhteyshenkilönä yksi työn tekijöistä, ohjaaja tai huoltaja
 • Yhteyshenkilön on oltava sellainen henkilö, johon saa tarvittaessa aina yhteyden. Esimerkiksi puhelinnumeron on hyvä olla sellainen, johon voi lähettää viestejä myös viikonloppuna ja sähköpostin sellainen, jota luetaan joka päivä.
 • Mikäli yhteyshenkilö edustaa tekijäryhmää tai useampia töitä, hän toimii viestin välittäjänä kaikille muille. Hän saa myös tiedon töille annetusta palautteesta ja osallistumistodistuksista.

2. Mitä tietoja osallistujista tarvitaan?

 • Nimi, syntymävuosi, sukupuoli (näitä tietoja tarvitaan tilastointiin ja joidenkin palkintojen ikärajojen vuoksi)
 • Oppilaitos ja paikkakunta (jälleen tilastointia)
 • Ohjaajan nimi ja yhteystiedot (jos työllä on ohjaaja)
 • Suostumuslomake (osallistujan tietojen säilytys ja käsittely TuKoKen järjestelyjen yhteydessä)

HUOM! Jos osallistuja/osallistujat ovat yli 14-vuotiaita, he voivat tulla valituksi Suomen edustajiksi kansainvälisiin tapahtumiin. Tutustu ensi vuoden tapahtumiin kohdassa Kansainväliset kilpailut

3. Missä muodossa kilpailutyö palautetaan?

 • Kilpailutyön sallitut tiedostotyypit (koko enintään 16 MB) ovat pdf, jpg, gif. Työ itse tai sen raportti voi olla myös video, jolloin ilmoittautumislomakkeeseen liitetään linkki siihen. Varmista, että videon alkuperäinen sijainti on sellainen, että sitä pääsevät katsomaan myös ulkopuoliset lausunnonantajat.
 • Kansilehti: kaikissa kirjallisissa töissä tulee olla kansilehti, jossa lukee työn koko nimi, vuosiluku ja että työllä osallistutaan TuKoKeen. Sen sijaan työn tekijää, koulua ja ohjaaja ei tarvitse mainita (sarjassa III ei saa mainita).
 • Valitse työlle ytimekäs työtäsi parhaalla tavalla kuvaava otsikko. Käytä tätä otsikkoa kaikkien liitteiden nimeämisessä yhtenä osana. Esimerkki liitteen nimeämisestä: Porkkanatutkimus_20_Raportti
 • Työn tiivistelmässä kuvataan työn sisältö enintään yhden sivun mittaisena omana dokumenttinaan. Esimerkki nimeämisestä: Porkkanatutkimus_20_Tiivistelma
 • Valmistele lyhyt esittely (enintään 100 sanaa, suomeksi), joka kirjoitetaan suoraan ilmoittautumislomakkeeseen.
 • Tutustu myös raportointiohjeisiin.

4. Mihin sarjaan ilmoitan työn?

 • Ikäluokkasarjat:
  • SARJA I: esi- ja alkuopetus
  • SARJA II: 3.-9. luokkalaiset
  • SARJA III: kaikki muut alle 21-vuotiaat nuoret (lukiolaiset, ammattiin opiskelevat jne.)
  • SARJA Y: Työn/projektin toteuttajat kuuluvat eri sarjoihin (sarjat I, II ja III).
 • Aihealueet - valitse se, joka on sisällöltään lähimpänä oman työsi aihetta:
  • biologia, lääketiede
  • matematiikka, fysiikka, kemia
  • tieto- ja viestintätekniikka, keksintö, suunnittelutyö
  • ympäristö, maantiede
  • yhteiskuntatieteet, historia, kielitieteet
  • IDEAT (työssä ei ole tehty taustatutkimusta tai ideaa ei ole kehitetty ideatasolta eteenpäin)
 • Kun aihealuesarja on valittu, voi työn ilmoittaa mukaan myös STEK Sähkökisaan. Silloin työn tulee tavalla tai toisella liittyä sähköön. Aihe voi käsitellä esimerkiksi uusiutuvaa energiaa tai tulevaisuuden tapoja hyödyntää sähköä.

5. TuKoKe-osallistujan ja/tai huoltajan suostumus 

TuKoKe-osallistujalta pyydetään suostumus tietojen tallentamiseen ja käsittelyyn TuKoKe-järjestelyihin liittyen. Tutustu suostumuksen sisältöön ja lataa lomake (pdf). Jokaiselta työn tekijältä tarvitaan oma allekirjoitettu lomake (alle 16-vuotiaan kohdalla tarvitaan huoltajan allekirjoitus).