Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen / Registrering / Registration

AIKAA ON 1.2. asti / Deadline 1.2.

 

 

JATKA TÄSTÄ REKISTERÖITYMISEEN / FORTSÄTTÄ HÄR TILL REGISTRERING / CONTINUE HERE TO REGISTRATION

Huomasithan muutoksen! Älä laita raporttiin näkyviin nimiä tai koulua.

Observera ändringen! Visa inte namn eller skolor i rapporten.

Please notice the change. Do not display names or schools in the report.

 

Oletko osallistumassa ensimmäistä kertaa? Lue ohjeet alla!

TuKoKeen osallistutaan sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Samassa järjestelmässä voit jättää työn myös STEKin Sähkökisaan

Ennen kuin aloitat ilmoittautumisen, niin kerää tarvittavat tiedot ja lomakkeet valmiiksi. Ilmoittautumistietojesi käsittelyn suostumuslomakkeet löydät sivun alaosasta.

1. Kuka on työn/projektin yhteyshenkilö?

 • Jokaisella työllä täytyy olla yhteyshenkilö. Yhteyshenkilö rekisteröityy järjestelmään, minkä jälkeen hän voi ilmoittaa mukaan haluamansa määrän töitä.
  • Yksilötyöt: yhteyshenkilönä toimii työn tekijä, ohjaaja tai huoltaja
  • Ryhmätyöt: yhteyshenkilönä yksi työn tekijöistä, ohjaaja tai huoltaja
 • Yhteyshenkilön on oltava sellainen henkilö, johon saa tarvittaessa aina yhteyden. Esimerkiksi puhelinnumeron on hyvä olla sellainen, johon voi lähettää viestejä myös viikonloppuna ja sähköpostin sellainen, jota luetaan joka päivä.
 • Mikäli yhteyshenkilö edustaa tekijäryhmää tai useampia töitä, hän toimii viestin välittäjänä kaikille muille. Hän saa myös tiedon töille annetusta palautteesta ja osallistumistodistuksista.

2. Miksi kysymme yhteistyöstä yliopiston tai korkeakoulun kanssa?

Keräämme tietoa yliopisto- ja korkeakouluyhteistyöstä, koska haluamme saada lisää tietoa korkeakoulujen roolista koulujen tiedeopetuksessa. Tietoa tarvitaan myös siksi, että Kehittämiskeskus Opinkirjo myöntää tunnustuspalkinnon projektille, jossa on esimerkillisesti tehty yhteistyötä lukion ja korkeakoulun välillä. Palkinto myönnetään opettajalle, yliopistokumppanille ja ohjaajalle. Yhteistyö korkeakoulun kanssa ei vaikuta millään lailla TuKoKe-työn arviointiin.

3. Mitä tietoja osallistujista tarvitaan?

 • Nimi, syntymävuosi (näitä tietoja tarvitaan tilastointiin ja joidenkin palkintojen ikärajojen vuoksi)
 • Oppilaitos ja paikkakunta (jälleen tilastointia)
 • Ohjaajan nimi ja yhteystiedot (jos työllä on ohjaaja)
 • Suostumuslomake (osallistujan tietojen säilytys ja käsittely TuKoKen järjestelyjen yhteydessä)

HUOM! Jos osallistuja/osallistujat ovat yli 14-vuotiaita, he voivat tulla valituksi Suomen edustajiksi kansainvälisiin tapahtumiin. Tutustu ensi vuoden tapahtumiin kohdassa Kansainväliset kilpailut

4. TuKoKe-osallistujan ja/tai huoltajan suostumus 

TuKoKe-osallistujalta pyydetään suostumus tietojen tallentamiseen ja käsittelyyn TuKoKe-järjestelyihin liittyen. Tutustu suostumuksen sisältöön ja lataa lomake (pdf). Jokaiselta työn tekijältä tarvitaan oma allekirjoitettu lomake (alle 16-vuotiaan kohdalla tarvitaan huoltajan allekirjoitus).

5. Missä muodossa kilpailutyö palautetaan?

 • Kilpailutyön sallitut tiedostotyypit (koko enintään 16 MB) ovat pdf, jpg, gif. Työ itse tai sen raportti voi olla myös video, jolloin ilmoittautumislomakkeeseen liitetään linkki siihen. Varmista, että videon alkuperäinen sijainti on sellainen, että sitä pääsevät katsomaan myös ulkopuoliset lausunnonantajat.
 • Kansilehti: kaikissa kirjallisissa töissä tulee olla kansilehti, jossa lukee työn koko nimi, vuosiluku ja että työllä osallistutaan TuKoKeen. Sen sijaan työn tekijää, koulua ja ohjaaja ei tarvitse mainita (sarjassa III ei saa mainita).
 • Valitse työlle ytimekäs työtäsi parhaalla tavalla kuvaava otsikko. Käytä tätä otsikkoa kaikkien liitteiden nimeämisessä yhtenä osana. Esimerkki liitteen nimeämisestä: Porkkanatutkimus_20_Raportti
 • Työn tiivistelmässä kuvataan työn sisältö enintään yhden sivun mittaisena omana dokumenttinaan. Esimerkki nimeämisestä: Porkkanatutkimus_20_Tiivistelma
 • Valmistele lyhyt esittely (enintään 100 sanaa, suomeksi), joka kirjoitetaan suoraan ilmoittautumislomakkeeseen.
 • Tutustu myös raportointiohjeisiin ja arviointiperusteisiin.

6. Mihin sarjaan ilmoitan työn?

 • Ikäluokkasarjat:
  • SARJA I: esi- ja alkuopetus
  • SARJA II: 3.-9. luokkalaiset
  • SARJA III: kaikki muut alle 21-vuotiaat nuoret (lukiolaiset, ammattiin opiskelevat jne.)
  • SARJA Y: Työn/projektin toteuttajat kuuluvat eri sarjoihin (sarjat I, II ja III).
 • Aihealueet - valitse ilmoittautumislomakkeelta se, joka on sisällöltään lähimpänä oman työsi aihetta.

7. STEK Sähkökisa

Voit ilmoittaa työn mukaan myös STEK Sähkökisaan. Silloin työn tulee tavalla tai toisella liittyä sähköön. Aihe voi käsitellä esimerkiksi uusiutuvaa energiaa tai tulevaisuuden tapoja hyödyntää sähköä.