Palkinnot

TuKoKen lopputapahtumassa jaetaan palkintostipendeinä vuosittain yli 15 000 euroa. Lisäksi jaetaan sponsoreiden nimikkopalkintoja ja ohjaajapalkintoja. Lopputapahtumassa valitaan myös Suomen edustajat kansainvälisiin kilpailuihin ja tapahtumiin.

 

RAHASTIPENDIT

Kaikki lopputapahtumaan valitut työt palkitaan rahastipendeillä. Lopputapahtumassa tuomaristot sijoittavat kaikki työt kaikissa sarjoissa eri palkintosijoille. Myös jaetut sijoitukset ovat mahdollisia.

Stipendikategorioita ovat:

1. sija (palkintosumma noin 400-1200 euroa riippuen sarjasta ja jaetuista sijoituksista)

2. sija (palkintosumma noin 200-900 euroa riippuen sarjasta ja jaetuista sijoituksista)

3. sija (palkintosumma noin 200-600 euroa riippuen sarjasta ja jaetuista sijoituksista)

Tunnustuspalkinto: jaetaan työlle, joka ei sijoitu sijoille 1.-3. (palkintosummat pienempiä, kuin sijoilla 1.-3.)

Kannustuspalkinto: jaetaan työlle, joka on valittu lopputapahtumaan, mutta jonka tekijä ei syystä tai toisesta osallistu tuomariston haastatteluun (palkintosumma noin 150-250 euroa).

Kukin työ voi saada rahastipendin ainoastaan yhdessä sijoituskategoriassa. Rahastipendin lisäksi voi saada mahdollisia muita palkintoja.

STEK SÄHKÖKISA

Kaikki STEK Sähkökisaan ilmoitetut työt arvioi STEK Sähkökisan järjestäjien koolle kutsuma raati. Palkintojen suuruus päätetään vuosittain. Sähköaiheinen työ voi saada stipendin, vaikkei saisi kutsua lopputapahtumaan. TuKoKeen ja STEK Sähkökisaan osallistuva ja lopputapahtumaan kutsuttu sähköaiheinen työ voi tulla palkituksi kummassakin.

EDUSTUSPAIKAT KANSAINVÄLISIIN TAPAHTUMIIN JA KILPAILUIHIN

TuKoKe tekee yhteistyötä usean kansainvälisen tapahtuman kanssa, joista merkittävimmät ovat EU:n Young Scientist -kilpailu, Intel ISEF ja GENIUS Olympiad. Osallistujat näihin valitaan kunkin tapahtuman sääntöjen mukaan. Edustustehtävä on nuorille tärkeä väylä oman kansainvälisen verkoston luomiseen. Lisäksi se tarjoaa paljon esiintymiskokemusta ja mahdollisuuden harjoitella vieraita kieliä.

Tutustu kansainvälisiin kilpailuihin ja valintakriteereihin.

NIMIKKOPALKINNOT

TuKoKe tekee yhteistyötä monen eri tahon kanssa, ja sillä on myös vuosittain vaihtuvia sponsoreita. Nämä tahot voivat jakaa nimikkopalkintoja määräämiensä kriteereiden mukaan. Nimikkopalkintoina on jaettu rahastipendejä, elämyslahjoja ja tuotepalkintoja.

Tutustu sponsoreihin ja yhteistyökumppaneihin.

MUUT PALKINNOT

Vuosittain TuKoKessa nostetaan esille ja palkitaan erillisillä palkinnoilla onnistujia sellaisissa kategorioissa kuten paras posteri, paras ständi, innostavin tutkija tai hauskin keksintö. Valinnan tekee kilpailun järjestäjien koolle kutsuma erillinen raati. Kategoriat ja palkittavien määrä päätetään vuosittain.

OHJAAJIEN PALKITSEMINEN

Vaikka TuKoKen ensisijainen tehtävä on tukea ja kannustaa lapsia ja nuoria, myös ohjaajien arvokasta työtä halutaan nostaa esille. Ohjaajia palkitaan mahdollisuuksien mukaan opintomatkoilla kansainvälisiin tapahtumiin, rahastipendeillä tai nimikkopalkinnoilla.